IFK Helsingborg

Matcher

1918-12-08VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS5 - 3
1919-03-23VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg1 - 3
1919-08-01VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS4 - 2
1919-10-19VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg3 - 1
1920-03-07VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg5 - 0
1920-03-28VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS0 - 2
1920-05-02Sydsvenska serienLandskrona BoIS - IFK Helsingborg2 - 0
1920-05-26PokalmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS4 - 0
1920-08-04Svenska mästerskapetIFK Helsingborg - Landskrona BoIS1 - 1
1920-08-08Svenska mästerskapetLandskrona BoIS - IFK Helsingborg1 - 9
1920-09-12VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg7 - 0
1920-10-10PokalmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS6 - 2
1920-11-14Sydsvenska serienIFK Helsingborg - Landskrona BoIS3 - 3
1921-03-20VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg3 - 4
1921-04-17VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS2 - 2
1921-06-29VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg4 - 4
1921-07-28PokalmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg4 - 2
1921-10-02PokalmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS3 - 3
1921-10-09PokalmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg5 - 4
1922-05-28PokalmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS1 - 2
1922-07-20PokalmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg8 - 1
1923-07-04VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS1 - 3
1923-07-13VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg2 - 1
1924-04-13VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS1 - 1
1924-05-18VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg5 - 0
1925-03-08VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg6 - 1
1925-03-22VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS1 - 0
1925-06-26PokalmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg2 - 0
1925-11-01VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg2 - 2
1926-03-28VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS2 - 1
1927-03-27VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS1 - 3
1927-04-03VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg2 - 0
1928-03-11VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg3 - 1
1928-03-25VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS3 - 4
1929-07-26VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS2 - 4
1930-03-25VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS1 - 4
1930-03-30VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg4 - 0
1931-03-25VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg3 - 2
1932-07-06VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg2 - 2
1933-03-19VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS2 - 3
1933-08-06Division 2 SödraIFK Helsingborg - Landskrona BoIS1 - 4
1933-08-20Division 2 SödraLandskrona BoIS - IFK Helsingborg3 - 2
1934-06-01VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS1 - 3
1935-03-31VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS2 - 3
1935-04-14VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg5 - 1
1936-03-08VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg1 - 0
1936-03-22VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS0 - 5
1937-03-21VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg3 - 0
1938-03-13VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg9 - 0
1939-03-12VänskapsmatchIFK Helsingborg - Landskrona BoIS1 - 4
1939-03-26VänskapsmatchLandskrona BoIS - IFK Helsingborg4 - 0
1940-07-14DMIFK Helsingborg - Landskrona BoIS3 - 3
1940-07-21DMLandskrona BoIS - IFK Helsingborg3 - 1