Spanska sjukan och HIF lånar från BoIS

I dessa Coronatider kan det vara skäl att påminna om åren 1918 – 1920 då farsoten Spanska sjukan härjade över hela världen, dessutom pågick fortfarande det som skulle kallas världskriget.

Att kännedomen om farsoten bland fotbollsklubbarna var låg kan man konstatera när man tar del av Korrespondentens notis från fredagen den 8 november 1918:

”Fotboll. Enligt hvad vi erfarit, har Helsingborgs Idrottsförening telefonerat till härvarande Bollsällskap, om lån af tvenne spelare, ev. tre, till deras match mot Göteborgs Atletik- och Idrottssällskap (Gais) i Göteborg instundande söndag. Anledningen af deras åtgörande är, att de själfva, på grund af spanska sjukan samt justeringar äro förhindrade att möta upp med sitt starkaste lag.

   Spelarna, som skulle komma ifråga att medfölja H. I. F. till Göteborg skulle vara v.y. Georg Pettersson och Albin Dahl samt ev. Spångberg. Då det är en ära för våra spelare att följa med, så hoppas vi detta låter sig göra. Vi tro säkert, att pojkarna komma att representera sin stad med heder. Vi återkomma senare.” signaturen G.R. (Gösta Rosenqvist).

 

Att HIF ville låna spelare på grund av att laget drabbats av spanska sjukan låter osannolikt, i Helsingborgs Dagblad samma dag (8/11) står följande notis vilket gör mig ytterligare förbryllad:

                                                                                                           

Österbros Boldklub till Helsingborg.

Det har lyckats H.I.F. att till om söndag få hit öfver Österbros Boldklub för en match på härvarande idrottsplats.

Det danska laget räknas bland sitt hemlands bästa och har under en följd af år deltagit i A-klassturneringen i Köpenhamn. Det finnes således stora utsikter till att söndagens match blir en af säsongens intressantaste.

Till lagens uppställning och till ett närmare omnämnande skola vi återkomma.”

 

Var det inte GAIS dom skulle möta och att BoIS skulle låna ut ev. tre spelare? I HD:s lördagsnummer (9/11)
kommer svaret och jag tror inte mina ögon:

 

 ”En het dag för Helsingborgs fotbollsspelare.

H.I.F. mot Österbros Boldklub, Köpenhamn och mot Gais i Göteborg.

Morgondagen blir en arbetsam dag för våra fotbollsspelare, synnerligen dem som höra till H.I.F. Denna förening får nämligen dela upp sina bästa spelare på två matcher, hvilka båda äro av nästan lika stor vikt. Under nuvarande förhållanden, då en del af spelarna ännu lida af sviter af spanska sjukan, har det dock visat sig omöjligt för H.I.F. att ensam sätta upp två spelkraftiga lag, hvarför föreningen till morgondagens matcher skaffat sig förstärkning från Bollklubben Wiktoria samt Landskrona Boll- & Idrottssällskap. Genom tillmötesgående från dessa båda föreningar har H.I.F. således blifvit satt i tillfälle att bjuda det fotbollsintresserade Helsingborg på en svensk-dansk match och dessutom i Göteborg spela mot Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap.

   I Helsingborg blir det således en match mot Österbros Boldklub, Köpenhamn. Detta lag kan icke ställas på samma nivå som t.ex. K.B., B 93 eller A.B. men besitter det oaktadt en icke föraktlig spelstyrka och har under många år räknats till ett af Danmarks bästa klubblag. Vid matcherna här i Helsingborg ha H.I.F:arna alltid haft ett styft arbete med dessa sina danska motståndare och ingenting jäfvar det antagandet att samma blir förhållandet i morgon. Österbro kommer att möta med sin för närvarande starkaste uppställning och helsingborgslaget kommer att få föjande sammansättning: från vänster: Allan Carlsson, Axel Jönsson, John Hansson, Frans Anderberg och Georg Bengtsson, forwards; Jöns Nilsson, Erik Sandberg och går ej att läsa, halfbackar; Åkerberg och Finte Pettersson, backar; Tage Freij målvakt. Reserver Harald Nilsson och E. Jansson.

   Matchen tager sin början klockan 1,30 e.m. och domare blir hr Fredrik Nilsson, Helsingborg. Publiken kommer att hållas ajour med pokalmatchen i Göteborg mellan H.I.F. och Gais hvilken pågår samtidigt.

   Denna match, som är den fjärde i ordningen dessa båda föreningar emellan om Göteborgspokalen hvarom striden i morgon äfven gäller, är också afgörande. Gais har vunnit två matcher och har således 4 poäng medan H.I.F. endast inregistrerat en seger och följaktligen 2 poäng. Det lag, som vinner i morgon, hemför pokalen, då målöfvervikten, vid lika många segrar är afgörande och då båda parter för närvarande ha lika många mål antecknade. Skulle matchen bli oafgjord eller om göteborgarna skulle segra är pokalen deras för alltid.

Vid denna match möter H.I.F. upp med följande sammansättning från vänster: Georg Pettersson, Albin Dahl, H. Håkansson, Ström och Trolle-Henckel, forwards; Calle Carlsson, Hjalmar Andersson, Ljungkvist, halfbackar; G. Espling och Broman, backar; Frick, målvakt. Reserv: Arvid Lindberg.”

 

De utlånade BoIS-spelarna är ”Joije” Pettersson och Albin Dahl som skall spela i Göteborg medan Frans Anderberg fick bege sig till Olympia. Samma dag i HD kan man läsa följande:

 

”Spanska sjukan i Helsingborg.

502 nya fall under månadens 7 första dagar.

Spanska sjukan hade som bekant vid föregående rapport från stadens läkare till stadsläkaren en afgjort nedgående tendens Den nu föreliggande rapporten för november månads sju första dagar visar en sammanlagd summa af 502 nya fall af sjukdomen, hvilket blir i medeltal pr dag 71. Föregående period var medeltalet 67. Sjukdomen företer sålunda någon ökning, men detta beror på en partiell epidemi i utkanterna af staden, främst Raus plantering, som förut varit tämligen förskonadt från farsoten. I stadens centralare delar företer epidemien emellertid en afgjord tillbakagång.

Enligt hvad vi inhämtat, ligga på provisoriska sjukhuset i Råå för närvarande 32 patienter. Sjukhuset har plats för 40. Dessutom har stadsläkaren genom utskrifningar och koncentrerad beläggning på stadens nya epidemisjukhus åstadkommit en ny afdelning, som, om så skulle bli nödvändidt, kan mottaga patienter, som lida af spanska sjukan, för så vidt nödiga sjuksköterskekrafter kunna anskaffas.”

 

Att det blev ett mycket kort referat, måndagen den 11/11, om båda matcherna kan vi lätt förstå:

 

”Gårdagens fotbollsmatcher.

På idrottsplatsen Olympia mellan H.I.F. och Österbros Boldklub blef en af det sämre slaget. Vissa perioder under matchen trodde man sig förflyttad 10 år tillbaka i tiden så dilettantmässigt var spelet från båda sidor. Helsingborgarna äro något ursäktade enär det lag de ställde på benen var ganska defekt. Danskarna spelade hårdt och brutalt och miste därigenom sina sympatier.

Matchen slutade oafgjordt med 1 mot 1, men utan tvifvel hade danskarna, trots sitt ojusta uppträdande, varit förtjänta af en seger på något öfverstigande mål.

Göteborgsmatchen blef en sannskyldig katastrof för helsingborgarna som fingo se sig besegrade med en så obegripligt hög målsiffra som 14 mot 0. Några kommentarer till ett sådant resultat äro väl öfverflödiga.”

 

Men helsingborgarna och resten av världen kunde glädja sig till att just denna dag inträffade det som alla önskat nämligen vapenstilleståndsdagen som inträffade den elfte dagen i den elfte månaden och den elfte timmen.

Under åren 1918 – 1920 dog nästan 38.000 personer i Sverige av spanska sjukan. Befolkningen bestod av knappt 6 miljoner. I hela världen dog cirka 50 000 000 av sjukdomen.

De tre till HIF utlånade BoIS-spelarna är alla med på detta lagfoto från 1921. Stående fr.v: Frans Anderberg, Harry Dahl, Emil Aulin, Fingal Eldh, Ragnar Svensson, Valter Holmstedt, Albin Dahl, Georg Petersson och Herbert Frohm. Knäst. fr.v: Nils Söderström, Carl Petersson och Oscar Andersson.

Av Christer Strandberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda dessa HTML-taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>